მეზობელი სიტყვები
coupling factor
არსებითი სახელი
/͵kʌplɪŋʹfæktə(r)/

ბიოქ. მოძვ. შეჭიდულობის ფაქტორი.