მეზობელი სიტყვები
courtship
არსებითი სახელი
/ʹkɔ:tʃɪp/

ზოოლ. საქორწილო რიტუალი (გამრავლების პერიოდში ცხოველების განსაკუთრებული ქცევა, რომელიც შეწყვილებას უძღვის წინ).