მეზობელი სიტყვები
cover II
ზმნა
/ʹkʌvə(r)/

ზოოლ. შეწყვილება (˂შე˃უწყვილდება, ˂შე˃წყვილდება), დაგრილება (უპირატ. ითქმის ცხენების შესახებ).