მეზობელი სიტყვები
cozymase
არსებითი სახელი
/kəʊʹzaɪmeɪz/

ბიოქ. კოზიმაზა (კოფერმენტი).