მეზობელი სიტყვები
CPE
/͵si:pi:ʹi:/

აბრევ. = cytopathic effect.