მეზობელი სიტყვები
CPG
/͵si:pi:ʹdʒi:/

აბრევ. = cone pigment gene.