მეზობელი სიტყვები
CpG island
არსებითი სახელი
/͵si:pi:dʒi:ʹaɪlənd/

(Cytosine-phosphate-Guanine island-ის აბრევ.) გენ. CpG-კუნძული (გენომის მონაკვეთი, რომელიც მდიდარია CpG უბნებით; აგრ. G island).