მეზობელი სიტყვები
CR
/͵si:ʹɑ:(r)/

აბრევ. = conditioned response.