მეზობელი სიტყვები
craneflies
არსებითი სახელი
/ʹkreɪnflaɪz/

pl ენტ. გრძელფეხასებრნი (ორფრთიანთა რიგის მწერების ოჯახი; Tipulidae fam.).