მეზობელი სიტყვები
Crassulaceae
არსებითი სახელი
/͵kræsjʊʹleɪʃɪi:/

pl ბოტ. მსუქანასებრნი (Crassulaceae fam.).