მეზობელი სიტყვები
crassulacean acid metabolism
არსებითი სახელი
/͵kræsjʊʹleɪʃnʹæsɪdməʹtæbəlɪzəm/

ბოტ. ნახშირმჟავათა მეტაბოლიზმი მსუქანასებრთა ტიპის მიხედვით, CAM-მეტაბოლიზმი (ფოტოსინთეზის ფორმა; აბრევ. CAM).