მეზობელი სიტყვები
crocodile icefish
არსებითი სახელი
/͵krɒkədaɪlʹaɪsfɪʃ/

pl იქთ. თეთრსისხლა წერისებრნი (ნოთოთენიასნაირთა ქვერიგის ოჯახი; Channichthyidae fam.) აგრ. white-blooded fish.