მეზობელი სიტყვები
crowberry
არსებითი სახელი
/ʹkrəʊbɛrɪ/

ბოტ. შავი კეწერა (Empetrum nigrum) აგრ. black crowberry.