მეზობელი სიტყვები
CRP
არსებითი სახელი
/͵si:ɑ:ʹpi:/

გენ. (cyclic AMP receptor protein-ის აბრევ.) = catabolite activator protein.