მეზობელი სიტყვები
crucian carp
არსებითი სახელი
/͵kru:ʃnʹkɑ:p/

იქთ. ოქროსფერი კარჩხანა (Carassius carassius).