მეზობელი სიტყვები
Cruciferae
არსებითი სახელი
/ʹkru:sɪfəri:/

pl ბოტ. მოძვ. ჯვაროსნები (ორლებნიან მცენარეთა ოჯახი; Cruciferae fam.) [იხ. აგრ. Brassicaceae].