მეზობელი სიტყვები
cruciform
ზედსართავი სახელი
/ʹkru:sɪfɔ:m/

ჯვრისებრი; ჯვრის ფორმისა.