მეზობელი სიტყვები
cruciform structure
არსებითი სახელი
/͵kru:sɪfɔ:mʹstrʌktʃə(r)/

გენ. ჯვრისებრი სტრუქტურა (დნმ-ის გადაჯვარედინებული კონიუგირებული ორჯაჭვიანი მოლეკულებისგან წარმოქმნილი სტრუქტურა).