მეზობელი სიტყვები
Cucurbitaceae
არსებითი სახელი
/kjʊ͵kɜ:bɪʹteɪʃɪi:/

pl ბოტ. გოგრისებრნი (ორლებნიან მცენარეთა ოჯახი; Cucurbitaceae fam.).