მეზობელი სიტყვები
cuirass
არსებითი სახელი
/kwɪʹræs/

ზოოლ. ჯავშანი.