მეზობელი სიტყვები
cul-de-sac
არსებითი სახელი
/ʹkʌldəsæk/

(pl აგრ. culs-de-sackʌldəsæk]) ანატ. დივერტიკული, მილოვანი დანამატი (მაგ. ბრმა ნაწლავი).