მეზობელი სიტყვები
Culicidae
არსებითი სახელი
/kju:ʹlɪsɪdi:/

pl ენტ. კოღოები (Culicidae fam.).