მეზობელი სიტყვები
cultivation
არსებითი სახელი
/͵kʌltɪʹveɪʃn/

კულტივაცია (ნიადაგისა, მცენარეებისა); the cultivation of wheat ხორბლის მოყვანა.