მეზობელი სიტყვები
culture I
არსებითი სახელი
/ʹkʌltʃə(r)/

ბიოტექ. კულტურა (უჯრედებისა, ქსოვილებისა, მიკროორგანიზმებისა).