მეზობელი სიტყვები
culture medium
არსებითი სახელი
/͵kʌltʃəʹmi:dɪəm/

მიკრ., ბიოტექ. საკვები არე (უჯრედების, ქსოვილებისა და მიკროორგანიზმების კულტივირებისათვის; აგრ. medium, growth medium).