მეზობელი სიტყვები
cuneate
ზედსართავი სახელი
/ʹkju:nɪət/

უპირატ. ანატ., ბოტ. სოლისებრი.