მეზობელი სიტყვები
cuneiform
ზედსართავი სახელი
/ʹkju:nɪfɔ:m/

სოლისებრი, სოლის ფორმისა; a cuneiform bone ანატ. სოლისებრი ძვალი (ტერფისა).