მეზობელი სიტყვები
cup
არსებითი სახელი
/kʌp/

1. თასისებრი / ლამბაქისებრი სტრუქტურა ან ორგანო;

2. ბოტ. 1) თასისებრი ჯამი (ყვავილისა);

2) მოყვანილობით თასისებრი ყვავილი;

3. ბოტ. რკოს ბუდე (აგრ. acorn cup).