მეზობელი სიტყვები
Cupressaceae
არსებითი სახელი
/͵kju:prɪsʹeɪʃɪi:/

pl ბოტ. კვიპაროსისებრნი (წიწვოვან მცენარეთა ოჯახი; Cupressaceae fam.).