მეზობელი სიტყვები
Cupressus
არსებითი სახელი
/kjʊʹprɛsəs/

ბოტ. კვიპაროსი (Cupressus gen.).