მეზობელი სიტყვები
cupule
არსებითი სახელი
/ʹkju:pjʊl/

1. ბოტ. რკოს ბუდე;

2. ზოოლ. მისაწოვარი (სეპიასი, ზოგიერთი მწერისა და სხვ.).