მეზობელი სიტყვები
curare
არსებითი სახელი
/kjʊʹrɑ:rɪ/

კურარე (ნეიროტოქსიკური მოქმედების ძლიერი მცენარეული შხამი).