მეზობელი სიტყვები
cursorial
ზედსართავი სახელი
/kɜ:ʹsɔ:rɪəl/

ზოოლ. 1) მორბენალი, რბენისთვის ადაპტირებული ორგანიზმის მქონე (ითქმის ზოგიერთი ფრინველის, მწერის, ორფეხა დინოზავრის და ა.შ. შესახებ); cursorial birds მორბენალი ფრინველები;

2) სარბენი, რბენისთვის ადაპტირებული (ითქმის კიდურების და მისთ. შესახებ); a cursorial skeleton რბენისთვის ადაპტირებული ჩონჩხი [შდრ. აგრ. gressorial].