მეზობელი სიტყვები
curvinervate ან curvinerved
ზედსართავი სახელი
/͵kɜ:vɪʹnɜ:vət, ͵kɜ:vɪʹnɜ:vd/

ბოტ. რკალისებრდაძარღვული, მრუდეძარღვიანი (ითქმის ფოთლის შესახებ) [შდრ. აგრ. rectinerved].