მეზობელი სიტყვები
cyclomorphosis
არსებითი სახელი
/͵saɪkləʊmɔ:ʹfəʊsɪs/

(pl cyclomorphoses) ზოოლ. ციკლომორფოზი (სხეულის ფორმის სეზონური ცვლილებები უპირატ. ზღვის ზოოპლანქტონის შემადგენლობაში შემავალ კიბოსნაირებში და სხვ.).