მეზობელი სიტყვები
cyclopean
ზედსართავი სახელი
/͵saɪkləʊʹpi:ən, saɪʹkləʊpɪən/

ციკლოპური (ითქმის მუტაციის ან ხელოვნური ჩარევის შედეგად წარმოქმნილი ცალი თვალის შესახებ).