მეზობელი სიტყვები
cyclospondylic ან cyclospondylous
ზედსართავი სახელი
/͵saɪkləʊ͵spɒndɪʹlɪk, -ʹləs/

უპირატ. იქთ. ციკლოსპონდილური (ითქმის ხერხემლის მალის შესახებ).