მეზობელი სიტყვები
cymose
ზედსართავი სახელი
/saɪʹməʊs/

ბოტ. ციმოზური, ნახევარქოლგისებრი, სიმპოდიალურად დატოტვილი (ითქმის ყვავილედის შესახებ).