მეზობელი სიტყვები
Cynipoidea
არსებითი სახელი
/͵sɪnɪʹpɔɪdɪə/

pl ენტ. მეკაკლურები (Cynipoidea supfam.).