მეზობელი სიტყვები
Cynocephalidae
არსებითი სახელი
/͵saɪnəsɛʹfɑ:lɪdi:/

pl მმლ. ფრთამატყლიანები (Cynocephalidae fam.).