მეზობელი სიტყვები
cysteine proteases
არსებითი სახელი
/͵sɪstɪi:nʹprəʊtɪeɪsi:z/

pl ბიოქ. ცისტეინ-პროტეაზები (პროტეოლიზური / ცილების დამშლელი ფერმენტები).