მეზობელი სიტყვები
cytidine diphosphate
არსებითი სახელი
/͵saɪtɪdi:n͵daɪʹfɒsfeɪt/

ბიოქ. ციტიდინდიფოსფატი, ცდფ (ნუკლეოტიდი; აბრევ. CDP).