მეზობელი სიტყვები
cytidine monophosphate
არსებითი სახელი
/͵saɪtɪdi:n͵mɒnəʹfɒsfeɪt/

ბიოქ. ციტიდინმონოფოსფატი, ციტიდილატი, ცმფ (ნუკლეოტიდი; აგრ. cytidylate; აბრევ. CMP).