მეზობელი სიტყვები
cytidine triphosphate
არსებითი სახელი
/͵saɪtɪdi:n͵traɪʹfɒsfeɪt/

ბიოქ. ციტიდინტრიფოსფატი, ცტფ (ნუკლეოტიდი; აბრევ. CTP).