მეზობელი სიტყვები
cytolysis
არსებითი სახელი
/saɪʹtɒlɪsɪs/

ბიოქ. ციტოლიზი, უჯრედის ლიზისი / დაშლა.