მეზობელი სიტყვები
cytoskeleton
არსებითი სახელი
/ʹsaɪtəʊ͵skɛlɪtn/

ციტ. ციტოჩონჩხი (ევკარიოტული უჯრედის შემადგენელი კომპონენტი – ცილოვანი მიკროფილამენტების, შუალედური ფილამენტებისა და მიკრომილაკების სისტემა).