მეზობელი სიტყვები
cytosome
არსებითი სახელი
/ʹsaɪtəʊsəʊm/

ციტ.

1. ციტოსომა, უჯრედის ორგანელა;

2. იშვ. ციტოსომა, უჯრედის ციტოპლაზმური ნაწილი ბირთვის გამოკლებით.