მეზობელი სიტყვები
cytostatic
ზედსართავი სახელი
/ʹsaɪtəʊʹstætɪk/

ციტ., ბიოქ. ციტოსტატიკური, უჯრედების ზრდისა და გამრავლების დამთრგუნველი.