მეზობელი სიტყვები
cytotaxis
არსებითი სახელი
/͵saɪtəʊʹtæksɪs/

ციტ. ციტოტაქსისი (უჯრედის მოძრაობა გამღიზიანებლისკენ / სხვა უჯრედისკენ ან მისგან საპირისპირო მიმართულებით).