მეზობელი სიტყვები
cytotaxonomy
არსებითი სახელი
/͵saɪtəʊtækʹsɒnəmɪ/

ციტოტაქსონომია (ორგანიზმთა კლასიფიკაცია მათ ქრომოსომათა სტრუქტურისა და რაოდენობის, აგრ. მათი უჯრედების სხვ. მახასიათებლების მიხედვით).